VeraS

Jobbcirkus

Historia

I Ljungby pågår sedan läsåret 2020/2021 projektet Jobbcirkus som initierats och drivits av föreningen Ljungby Business Arena. Utställningen Jobbcirkus är tillgänglig för länets högstadier och tar emot ca 1500 elever/år. Samtliga elever åker buss till utställningen, bussar som bekostas av Region Kronoberg.

 

Det stora intresset kring Jobbcirkus har stärkt viljan att etablera ett Science Center i Ljungby där Jobbcirkus är en naturlig del av innehållet och i slutet av 2021 tog Ljungby Business Arena initiativet att bilda en ideell förening med uppgift att ta över arbetet med Jobbcirkus och etablera en science center-verksamhet i Ljungby. Ett Science Center som idag går under namnet VeraS.

 

Under 2022 köpte Ljungby kommun utställningen av Arbetets museum och den placerades i lokalerna för det planerade science centret. Den löpande verksamheten med att ta emot elever i utställningen har fortsatt. 

IMG_1881

Vill du veta mer om upplägget för Jobbcirkus?

Man åker till utställningen med en klass/dag. Varje klass delas i två grupper där ena gruppen går igenom Jobbcirkus med sin studie- och yrkesvägledare. Tar ca 1,5 timmar.
Om eleverna är från Ljungby kommun åker andra gruppen på studiebesök på ett lokalt företag.
Efter gemensam lunch skiftar man uppgift.  

Om eleverna kommer från en annan kommun i regionen görs samma uppdelning i två grupper, en
i utställningen men den andra gruppen arbetar med uppgifter kring studie- och yrkesvägledning.
Efter gemensam lunch skiftar man uppgift även här.
Eventuella studiebesök görs i den egna kommunen.

Du måste boka ditt besök i Jobbcirkus minst tre veckor i förväg via en bokningslänk;

Buss till och från utställningen och eventuella studiebesök bokas av lärare via Boka Buss minst en vecka före avresa. Tänk på att adresser till studiebesök på företagen också ska anges.

Vill du veta mer?