VeraS

VeraS

Vad är VeraS Science Center?

VeraS kompletterar och bygger vidare på utställningen Jobbcirkus som syftar till att stötta och inspirera eleven inför gymnasievalet.

 

På VeraS vill vi att besökarna ska kunna använda och utveckla sina förmågor och se hur de kan kopplas till olika yrken. Det vill vi göra med hjälp av olika experimentstationer som vi vill utveckla tillsammans med högstadieelever och vårt näringsliv.
Vi vill också på olika sätt öka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik.

Vill du veta mer?